Concept, UX/UI Design, Identity Design

Case Study: Nederlandstalige Meditatie App

De Metime App is het plan voor een Nederlandstalige meditatie-app die mensen helpt om meer rust en balans te vinden in het dagelijkse leven.

Case

‘Onderzoek of een Nederlandstalige meditatie-app haalbaar is’

De Metime was een testcase vanuit een persoonlijke interesse. Justin Norman, eigenaar van OJO, mediteert al jaren dagelijks en heeft daar veel baat bij. Het viel hem op dat er nog geen goede Nederlandstalige mediteer-app was. Vanuit dat oogpunt is hij gaan onderzoeken of het haalbaar is om deze app te ontwikkelen en uit te brengen.

Plan van aanpak

We hebben eerst onderzoek gedaan onder de Engelstalige apps. Binnen deze apps hebben we gekeken welke functionaliteiten de apps hebben en wat we hiervan kunnen toepassen in de Nederlandstalige app.

Na dit onderzoek hebben we een selecte groep mensen een vragenformulier toegestuurd om te onderzoeken hoe zij meditatie toepassen in hun dagelijkse leven en of ze er anders voor open (willen) staan. Met behulp van dit formulier hebben we onderzocht welke functionaliteiten wel of niet gewenst zijn binnen de app. De uitkomsten van de benchmark en de enquete heb ik vervolgens omgezet in diverse schetsen en wireframe mock-ups.

Eén van de functionaliteiten die we ontwikkeld hebben, is een onderdeel met luisterfragmenten om mediteren te leren. Dit hebben we gedaan naar aanleiding van het onderzoek bij de Engelstalige apps en de reacties van de groep die meewerkte aan het onderzoek. Deze groep mensen kon de fragmenten online beluisteren via een  fidelity prototype en daar feedback op geven.

Wat hebben we gedaan:

  • Benchmark onderzoek
  • Online vragenformulier
  • Ontwerp high fidelity prototype met audio fragment

Het resultaat

We hebben een werkend prototype van de app ontwikkeld, inclusief huisstijl en een goede vormgeving. Er is op dit moment helaas nog geen werkend product gelanceerd, maar wie weet komt dat er in de toekomst nog van!