Redactie, Tekst, Ontwerp en Opmaak

Optimus SamenZien Magazine

Optimus Primair Onderwijs is een onderwijsorganisatie met 42 basisscholen en ondersteunt een brede ontwikkeling van leerlingen. Ze hechten belang aan goede prestaties van leerlingen op de kernvakken, stimuleren een gezond zelfvertrouwen en versterken leerlingen op het gebied van sociale én samenwerkingsvaardigheden.

  • Redactie
  • Tekst
  • Ontwerp en opmaak

DE OPDRACHT

Binnen Optimus bestond de behoefte om het onderwijspersoneel van de diverse scholen en het bestuurskantoor beter te informeren.
Naar aanleiding van ons advies is er voor gekozen om vier keer per jaar een magazine uit te brengen met daarin interviews, nieuws uit het veld, specifieke onderwijsartikelen en intern nieuws.

Plan van aanpak

Naast het ontwerpen en opmaken van de viermaandelijkse uitgave van het blad, zorgen wij ook (samen met Optimus) voor de levering van de content. Per nummer gaat het hierbij om het afnemen en schrijven van een diverse interviews, selecteren en herschrijven van relevante artikelen en het voeren van redactieoverleggen.

 

Wat hebben we gedaan:

  • Maandelijks redactieoverleg
  • Afnemen en schrijven interviews
  • Leveren content Nieuws voor Onderwijspersoneel
  • Ontwerp en opmaak
  • Drukwerk begeleiding