Gebruikersonderzoek, Website, Ledenportal

UX Design, Website en Ledenportal VTW

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is beroepsvereniging van en voor ruim 1.280 leden die als commissaris samen meer dan 1.450 interne toezichtsfuncties uitoefenen bij ongeveer 300 woningcorporaties. De VTW behartigt de belangen van het interne toezicht en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht.

  • Gebruikersonderzoek
  • Website
  • Ledenportal

De opdracht

‘Maak alle informatie op de website beter vindbaar’

De afgelopen jaren is de hoeveelheid informatie op de website van VTW sterk uitgebreid. VTW kreeg van haar leden te horen dat ze de informatie die ze zoeken lastig konden vinden. De website is in 2008 door OJO gemaakt en sinds die tijd hebben we een goede zakelijke band met VTW onderhouden. Daarom heeft VTW de ontwikkeling van de nieuwe website en leden portal aan OJO uitbesteed.

Aanpak

We zijn het project gestart met het uitvoeren van een gebruikersonderzoek. Uit diverse usability tests met leden van VTW bleek dat de website te complex was. De deelnemers van het onderzoek gaven aan dat belangrijke informatie niet gemakkelijk gevonden kon worden.

De verbeterpunten hebben we uitgewerkt in diverse wireframe schetsen en vervolgens in een werkend prototype, welke we aan de hand van nieuwe usability tests met de leden hebben gevalideerd.

Ten slotte heeft OJO de vertaalslag van het design naar web development verzorgd. De website is gekoppeld aan een CMS en leden portal met custom modules en functionaliteiten, zoals PE-punten registratiesysteem en een realtime stem-module t.b.v. algemene ledenvergaderingen.

Wat hebben we gedaan:

  • Gebruikersonderzoek aan de hand usability tests
  • Ontwerp wireframes en interactief prototype
  • Ontwikkelen CMS met custom modules
  • Ontwikkelen uitgebreid leden portal

Resultaat

Met behulp van de resultaten van de verschillende onderzoeken hebben we een goed beeld gekregen van welke informatie de leden van VTW zoeken en op wat voor manier ze zoeken. Dankzij de nieuwe structuur en duidelijke menu’s is alle informatie gemakkelijk te vinden.